Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert meestal één keer per maand onder voorzitterschap van de burgemeester. Deze vergaderingen zijn vaak op de laatste dinsdagavond van de maand, aanvang 19.30 uur. Gedurende de verbouwing van het gemeentehuis vergadert de gemeenteraad in Landvast.
Raadsvergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom om op de publieke tribune te komen luisteren. In het Vergaderschema 2021 staan de data waarop de gemeenteraad vergadert. Wilt u inspreken? Kijk bij Altijd op de hoogte voor de spelregels.

Hieronder staan de links naar agenda's van de vergaderingen van raad en commissies van de gemeente Alblasserdam.
Wilt u op de hoogte blijven van raads- en commissievergaderingen? Meld u dan aan voor de e-mailnotificatie (zie tab Abonnement).

Wilt u een vergadering achteraf beluisteren? De raadscommissies Grondgebied, Bestuur, Samenleving en de gemeenteraad worden opgenomen. U kunt deze vergaderingen via de website van Notubiz terugluisteren. Via de kalender kunt u op die site de gewenste vergadering kiezen.

Bestuursorganen

Commissie Bestuur Alblasserdam

Commissie Grondgebied Alblasserdam

Commissie Samenleving Alblasserdam

Gecombineerde commissie Alblasserdam

Bijeenkomst Informatie & Opinie (BIO)

Externe vergadering (openbaar)

 
Gearchiveerde bestuursorganen