Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Algemene vergader informatie

Aanwezig: Herman Verweij (VVD)

Afwezig: alle andere raadsleden.

Voorzitter: J.G. A. Paans, burgemeester.

Griffier: I.M. de Gruijter.

Op dinsdag 31 maart 2020 stond een vergadering uitgeschreven voor de gemeenteraad. Het quorum (minimale aanwezigheidsvereiste van 10 raadsleden) werd niet behaald, de vergadering kon niet van start gaan. De voorzitter van de raad belegt 24 uur later, woensdag 1 april 20.00 uur, een TWEEDE vergadering, onder verwijzing naar artikel 20 Gemeentewet.

Het presidium heeft de raadsleden gevraagd om af te wegen of het wegens gezondheidsrisico's verstandig is om naar deze vergadering te komen.

Bij deze tweede vergadering geldt geen quorum en volstaat de aanwezigheid van één raadslid om een besluit te kunnen nemen.

Alle fracties hebben gelegenheid gehad om hun inbreng te leveren en hun standpunt kenbaar te maken via een schriftelijke bijdrage bij de commissie Grondgebied van 24 maart. De voorzitter van de commissie heeft geconcludeerd dat het raadsvoorstel als hamerstuk kon worden doorgeleid naar de gemeenteraad.

Vanwege de coronacrisis kiest het presidium ervoor om zonder publiek in de zaal te vergaderen. Indien het technisch niet lukt om de vergadering live uit te zenden dan zal de raad moeten besluiten om met gesloten deuren te vergaderen.

Datum:
01 apr. 2020, 20:00
Locatie:
Landvast

Agenda

Hoofdvergadering

Landvast