Live uitzending

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad Alblasserdam, 30 november 2021 19:30:00

Algemene vergader informatie

Aanwezig bij deze openbare raadsvergadering de raadsleden de heren Ramon Pardo Kruidenier (D66), Jacco Schook (D66), Arjan Dekker (VVD), Herman Verweij (VVD), Stavros Barzas (VVD), Orhan Yilmaz (PvdA), Haci Erdogan (PvdA), Wim van Krimpen (PvdA), René Zonnebeld (PvdA), Harrold van Vliet (SGP), Jan Mark ten Hove (SGP), Jaco Brand (SGP), Albert Brasser (SGP), Corné van Werkhoven (SGP), Jako Sterrenburg (CU), Bas Romeijn (CU), Arco Strop (CDA), Arie van 't Zelfde (CDA) en mevrouw Margreet de Deugd (CDA). Afwezig: raadsgriffier mevrouw I.M. (Ingrid) de Gruijter. Aanwezig: portefeuillehouders de heren C.W.M. (Kees) Jongmans, A. (Arjan) Kraijo. Griffier: mevrouw A.M. Bode-Huizer (plv.). Voorzitter: burgemeester de heer J.G.A. Paans.

Datum:
30 nov. 2021, 19:30
Locatie:
Digitaal MS Teams

Agenda

Hoofdvergadering

Digitaal MS Teams