Live uitzending

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Algemene vergader informatie

Aanwezig bij deze openbare raadsvergadering: de raadsleden Ramon Pardo Kruidenier (D66), Jacco Schook (D66), Tessa Stegman (D66), Arjan Dekker (VVD), Herman Verweij (VVD), Stavros Barzas (VVD), Haci Erdogan (PvdA), Wim van Krimpen (PvdA), René Zonnebeld (PvdA), Jan Mark ten Hove (SGP), Jaco Brand (SGP), Albert Brasser (SGP), Erik Boersma (SGP), Corné van Werkhoven (SGP), Jako Sterrenburg (CU), Bas Romeijn (CU), Margreet de Deugd (CDA), Arco Strop (CDA) en Erno Hartsuiker (CDA).

Afwezig: raadsgriffier I.M. (Ingrid) de Gruijter.

Aanwezig: Portefeuillehouders de heren C.W.M. (Kees) Jongmans en A. (Arjan) Kraijo.

Griffier: mevrouw P.A. (Petra) Paulides-Ruidenberg (wnd.raadsgriffier).

Verslaglegging: mevrouw A.M. (Anneke) Bode-Huizer (plv. raadsgriffier).

Voorzitter: burgemeester de heer J.G.A. Paans.

Datum:
19 apr. 2022, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal