Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad Alblasserdam, 09 november 2021 19:00:00

Algemene vergader informatie

Bij deze bijzondere openbare raadsvergadering waren aanwezig: de raadsleden de heren Ramon Pardo Kruidenier (D66), Jacco Schook (D66), Arjan Dekker (VVD), Herman Verweij (VVD), Stavros Barzas (VVD), Orhan Yilmaz (PvdA), Haci Erdogan (PvdA), Wim van Krimpen (PvdA), René Zonnebeld (PvdA), Jan Mark ten Hove (SGP), Jaco Brand (SGP), Albert Brasser (SGP), Jako Sterrenburg (CU), Bas Romeijn (CU), Arco Strop (CDA), Arie van 't Zelfde (CDA) en mevrouw Margreet de Deugd (CDA). Afwezig: raadslid de heer Corné van Werkhoven (SGP) en raadsgriffier mevrouw I.M. (Ingrid) de Gruijter. Aanwezig: portefeuillehouders de heren C.W.M. (Kees) Jongmans en A. (Arjan) Kraijo. Griffier: mevrouw A.M. Bode-Huizer (plv.).

Voorzitter: burgemeester de heer J.G.A. Paans.

Datum:
09 nov. 2021, 19:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal