Altijd op de hoogte

Er zijn verschillende manieren waarop u als burger kunt meepraten, denken en doen met de gemeenteraad.

1. Meepraten of inspreken

Iedere burger kan gebruik maken van het zogeheten spreekrecht. Dat wil zeggen dat u in de commissie uw mening mag geven over een onderwerp. De raads- en commissieleden kunnen uw mening betrekken bij hun afwegingen. Inspreken kan over een onderwerp dat op de agenda staat, maar u kunt ook inspreken over een onderwerp dat u aan het hart gaat. Inspreken is voor de meeste inwoners geen dagelijkse bezigheid. Daarom hebben we de gang van zaken voor u op een rij gezet. Lees meer

2. Inspraak / Participatie

We willen onze inwoners graag betrekken bij het ontwikkelen van beleid en bij het nemen van besluiten. U kunt ons uw ideeen op meerderde manieren kenbaar maken: bijvoorbeeld via inspraak of participatie. Wanneer inspraak of participatie aan de orde is...   Lees meer

3. Brief schrijven of mailen

Wilt u de gemeenteraad schrijven of mailen?  Dan kunt u dit ook doen door een (digitale) brief sturen aan de gemeenteraad van Alblasserdam.. Lees meer

4. Contact fractie of raadslid

Als u een goed idee heeft voor Alblasserdam of iets anders wilt voorleggen dat u belangrijk vindt, kunt u dit zelf aankaarten. Als een raadslid of een fractie uw idee of onderwerp belangrijk vindt, kunnen zij dit idee of onderwerp overnemen en verder brengen. Lees meer

5. Referendum / Burgerinitiatief

De laatste jaren is gebleken dat het  uitschrijven van een Referendum of Burgerinitiatief leeft bij onze inwoners. Dit staat dus ook op het wensenlijstje van de gemeenteraad. Lees meer

Abonnement op de e-mailnotificatie

Altijd op de hoogte zijn van besluitvorming in de gemeente Alblasserdam? Dan kunt u zich abonneren op e-mailnotificaties. U kunt hiervoor uw e-mailadres en interesseprofiel opgeven. U krijgt dan een e-mail zodra er nieuwe relevante informatie wordt gepubliceerd.
Afmelden voor de e-mailservice is ook mogelijk via deze link. lees meer 

Vragen?

Heeft u een vraag? U kunt altijd contact opnemen met de griffie, bereikbaar via telefoonnummer 14078 of e-mail griffier@alblasserdam.nl.