Verkiezingen

De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats in maart 2026.
De exacte datum is nog niet bekend.

Meer informatie is t.z.t. te vinden op de website van de Kiesraad, https://www.kiesraad.nl/

 

 

- gearchiveerd -  

Bijzondere raadsvergaderingen 24 en 30 maart 2022

Donderdag 24 maart en woensdag 30 maart 2022 vergaderde de gemeenteraad van Alblasserdam in de raadzaal van de Rederij  Daarbij werd de uitslag van de verkiezingen vastgesteld. Hierna is een informateur benoemd. De heer M. Houtman verode besprekingen met de diverse fracties en kwam tot een advies. Dit is besproken in de raadsvergadering van 17 mei 2022.  
Al de vergaderingen zijn terug te kijken via de volgende link - klik hier.  

Wat staat er op 24 maart op de agenda?

De vergadering van donderdag 24 maart staat in het teken van het afscheid van de oude raad. Op de agenda staan de onderwerpen:

  • Onderzoek geloofsbrieven en toelating nieuwe raadsleden; rechtmatigheid verloop verkiezingen

De gemeenteraad in oude samenstelling onderzoekt na de verkiezingen de zogenoemde geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden. Daarvoor wordt een tijdelijke commissie ingesteld, bestaande uit de drie vertrekkende raadsleden. Dit wettelijk gebonden onderzoek richt zich met name op de vereisten van leeftijd, woonplaats en onverenigbare betrekkingen.
De raad neemt vervolgens het besluit over de toelating van de nieuwe raadsleden.
Verder spreekt de gemeenteraad zich uit of de afgelopen verkiezingen rechtmatig, dat wil zeggen volgens de regels zijn verlopen. Daartoe baseert de raad zich op het proces-verbaal van de verkiezingen.

  • Afscheid raadsleden

Van de raadsleden die niet terugkeren in de nieuwe gemeenteraad wordt afscheid genomen. Het betreft de heren Harrold van Vliet, Orhan Yilmaz en Arie van 't Zelfde. Er zijn toespraken van de burgemeester, vice-voorzitter van de raad, fractievoorzitters en de vertrekkende raadsleden. Ook de afscheidnemende commissieleden Adriaan Huisman en Bart-Jan Poirot worden toegesproken.

Na afloop van de raadsvergaderingen is er gelegenheid om de vertrekkende raads- en commissieleden nog even te spreken onder het genot van een hapje en een drankje.

 Wat staat er op woensdag 30 maart op de agenda?

De vergadering van woensdag 30 maart richt zich op de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

  • Beëdiging raadsleden.

Voordat de leden van de nieuwe gemeenteraad hun functie kunnen uitoefenen, moeten zij elk afzonderlijk de eed of verklaring en belofte afleggen zoals die is voorgeschreven in de Gemeentewet.

Naast de al zittende raadsleden worden 4 nieuwe raadsleden beëdigd. Het betreft de heer H. (Eric) Boersma (SGP), E.J. (Erno) Hartsuiker (CDA) en mevrouw T.L. (Tessa) Stegman (D66).

 

ACTIVITEITEN IVM VERKIEZINGEN

Op 14, 15 en 16 maart worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Daartoe zijn op vrijdag 4 februari de kandidatenlijsten vastgesteld. In Alblasserdam nemen 6 partijen deel aan de verkiezingen, te weten: 
Lijst 1:  SGP - verkiezingsprogramma
Lijst 2:  PvdA - verkiezingsprogramma
Lijst 3:  CDA - verkiezingsprogramma
Lijst 4:  VVD - verkiezingsprogramma
Lijst 5:  D66 - verkiezingsprogramma
Lijst 6:  ChristenUnie - verkiezingsprogramma

Er hebben zich dus geen mensen gemeld die met een lokale partij willen deelnemen. 

Aankondiging lijstrekkersdebat

Lijsttrekkersdebatten

Het eerstvolgende lijsttrrekkersdebat staat gepland op donderdagavond 10 maart in de Raadzaal van het gemeentehuis vanaf 19.30 uur.  
Live uitzending via het youtube-kanaal van de gemeente en alblasserdamsnieuws. Nadere info volgt.  

Belangstelling om het debat in de raadzaal bij te wonen? 
De zaal is open vanaf 19.00 uur. 

QR code 10 maart

Terug kijken
Het eerste debat vond plaats in Landvast op dinsdagavond 22 februari. Dit werd georganiseerd door RTV Rijnmond in het kader van Rijnmond Kiest. Rijnmond zond dit live uit via de radio en hun website., waar het debat ook nog terug te kijken is. Dat kan overigens ook via alblasserdamsnieuws.nl 

Verkiezingsmarkt

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen zullen de politieke partijen op  zaterdag 12 maart 2022 van 09.30 tot 15.30 uur te vinden zijn op het Wilgenplein bij de ingang van het Makado winkelcentrum. 
Wilt u iets met de lijsttrekkers bespreken?  Grijp uw kans en spreek ze aan tijdens de Verkiezingsmarkt. 

Verkiezingskrant 

In De Klaroen van 9 maart zijn interviews te lezen met de Alblasserdamse lijsttrekkers. Hieronder treft u de pagina's aan, of lees ze in de digitale Klaroen, via deze link (klik)

Klaroen pagina 15 - SGP

Klaroen pagina 16 - PvdA

Klaroen pagina 17 - CDA

Klaroen pagina 18 - VVD

Klaroen pagina 19 - D66Klaroen pagina 20 - ChristenUnie