Presidium

Naam: Presidium

Het presidium wordt gevormd door de fractievoorzitters van alle partijen en staat onder leiding van de voorzitter van de raad, de burgemeester. Eén keer per maand komt het Presidium bijeen om de volgende vergadermaand voor te bereiden. De presidiumleden beoordelen de aangeleverde stukken van de ambtelijke organisatie, stellen de concept-agenda's voor de commissievergaderingen vast en bespreken de dagelijkse gang van zaken van de raad.

Contact

Het presidium is te bereiken via de raadsgriffie.