Raadsgriffie

Raadsgriffie

Contact informatie

Contact informatie:

De raadsgriffie is te bereiken via telefoonnummer 14078 of e-mail griffier@alblasserdam.nl.

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad en de individuele raadsleden bij de uitvoering van hun taken. De werkzaamheden bestaan uit advisering en administratieve, procesmatige en inhoudelijke ondersteuning.

 

Leden