Raadsinformatie gemeente Alblasserdam

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Welkom op de site van de gemeenteraad van Alblasserdam.

De raad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleert het college van burgemeester en wethouders.
De leden van de gemeenteraad worden iedere 4 jaar gekozen door de inwoners van Alblasserdam. Zij vertegenwoordigen zo de belangen van de inwoners. De laatste verkiezingen waren op 21 maart 2018. De Alblasserdamse raad bestaat uit 19 leden, verdeeld over 6 partijen. 
De raad vergadert maandelijks. Raads- en commissievergaderingen worden live uitgezonden via de site van Notubiz, klik hier.

De raadsgriffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad en verzorgt onder andere de voorbereidingen en verslaglegging van de raads- en commissievergaderingen.
In regionaal verband werkt de gemeenteraad samen in de Drechtraad.

Vergaderingen