Raadsinformatie gemeente Alblasserdam

Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten
Samenstelling gemeenteraad Alblasserdam 2023

Welkom op de site van de gemeenteraad van Alblasserdam.

De raad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleert het college van burgemeester en wethouders. 
De leden van de gemeenteraad worden iedere 4 jaar gekozen door de inwoners van Alblasserdam. Zij vertegenwoordigen zo de belangen van de inwoners. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart 2026.
De Alblasserdamse raad bestaat uit 19 leden, verdeeld over 6 partijen. De raad vergadert maandelijks.

Raads- en commissievergaderingen worden live uitgezonden via deze link - klik hier.

De raadsgriffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad en verzorgt onder andere de voorbereidingen en verslaglegging van de raads- en commissievergaderingen.

Meer informatie over de aan de Verkiezingen deelnemende partijen is te vinden via deze link (klik hier). 

Vergaderingen