Wet- en Regelgeving

Hieronder staat de wet- en regelgeving die door de raad is vastgesteld. Tevens zijn toegevoegd de regelingen m.b.t. rechtspositie van griffie, raads- en commissieleden.

In de loop der tijd vult de griffie deze pagina verder aan.

Reglement van Orde - 2022.

Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden - 2019.

Verordening Organisatie en werkgeverschap Griffie - 2022

Kies een periode

Overzicht jaren

Gevonden documenten (0)

Er zijn geen documenten gevonden.