Brief schrijven of mailen

Wilt u de raad iets laten weten of meedelen dan kunt u dat ondermeer doen via

* Een brief of mail aan de gemeenteraad
U kunt deze mailen naar het e-mailadres griffier@alblasserdam.nl of via de post (adresseren aan Raadsgriffie, Postbus 2, Alblasserdam). 
U ontvangt van ons altijd een ontvangstbevestiging van uw brief of mail.
Maandelijks worden de ingekomen stukken doorgenomen.  
Uw brief kan ter kennisname worden opgenomen, of betrokken worden bij een onderwerp dat actueel is. De raadscommissie beslist uiteindelijk wat er met uw inzending gebeurt. 

Gedragscode persoonsgegevens 
Stuurt u een brief, een mail of een ander stuk naar de gemeenteraad, houd er dan rekening mee dat deze stukken in principe openbaar zijn. Dat wil zeggen dat deze in een openbaar debat besproken kunnen worden. Dit gebeurt echter niet zonder toestemming van de briefschrijver of met weglating van herkenbare persoonsgegevens. Ook anderen dan de gemeenteraad (zoals inwoners of journalisten) kunnen vragen om inzage van een brief. Ook dan wordt de briefschrijver om toestemming gevraagd. De raad hanteert hiervoor de gedragscode persoonsgegevens.

Bekijk onderaan de pagina een korte samenvatting van deze gedragscode.
Openbare stukken zijn zichtbaar in het raadsinformatiesysteem.
Wanneer u privacygevoelige informatie wenst te delen met de gemeenteraad, dan is het beter individuele raadsleden te benaderen. Bekijk hun contactinformatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via (078) 770 8550 of e-mail griffier@alblasserdam.nl.

Samenvatting Gedragscode persoonsgegevens: 
* De gemeenteraad werkt zo transparant mogelijk en alle stukken van en naar de gemeenteraad staan in principe op internet.
* Privacywetgeving schrijft voor dat de gemeente informatie die is te herleiden tot specifieke personen,  niet openbaar mag publiceren.
* De gemeenteraad ontvangt veel brieven van inwoners, deze mogen dus niet worden gepubliceerd op internet vanwege de bescherming van privacy.
* Brieven van inwoners aan de gemeenteraad worden digitaal 'vergrendeld' en alleen toegankelijk voor raadsleden.
* Brieven aan de gemeenteraad worden niet gepubliceerd op internet.
* De gemeenteraad kan besluiten dat het wenselijk is dat een brief toch openbaar wordt, dit gebeurt alleen als de briefschrijver hier toestemming voor geeft.
* Ook anderen dan de gemeenteraad (zoals inwoners of journalisten) kunnen vragen om inzage in een brief, ook dan wordt de briefschrijver om toestemming gevraagd.
* Als de briefschrijver geen toestemming geeft voor openbare publicatie, dan kan de gemeenteraad besluiten de brief te publiceren zonder herkenbare persoonsgegevens.