Inspraakavonden / Participatie

We willen onze inwoners graag betrekken bij het ontwikkelen van beleid en bij het nemen van besluiten. U kunt ons uw ideeën en argumenten op verschillende manieren kenbaar maken tijdens het proces: via burgerparticipatie en via inspraak.

Wat is het verschil?

- Burgerparticipatie

Tijdens het maken van plannen of beleid.

U denkt of praat dan in een vroeg stadium mee over de plannen of helpt zelfs actief mee met het maken van de plannen. Afhankelijk van het onderwerp wordt een vorm gekozen, zoals rondetafel-gesprekken, interviews, enquêtes, wandelingen, hoorzittingen en dergelijke.

- Inspraak

Nadat het (beleids)plan met de afgesproken vorm van participatie is afgerond.

Dan begint namelijk de democratische procedure voor besluitvorming.Het plan of het nieuwe beleid wordt in een commissie besproken. Uiteindelijk neemt de raad een besluit. Tijdens de democratische procedure kunt uw uw mening laten horen d.m.v. wettelijke inspraak­mogelijkheden.

Publicatie en informatie

Wanneer inspraak of participatie aan de orde is leest u dat op de gemeentelijke website en facebookpagina, via Alblasserdamsnieuws en de gemeentepagina's in de Klaroen.