Auditcommissie

Naam: Auditcommissie

De Auditcommissie is samengesteld uit (burger)raadsleden van de verschillende fracties, onder voorzitterschap van een raadslid.
De commissie adviseert de raad over de financiële organisatie en het financiële beheer van de gemeente. De onderwerpen die in de Auditcommissie aan bod komen, zijn financieel-technisch van aard. De commissie is opdrachtgever van de externe accountant.
Daarnaast is de Auditcommissie het begeleidend orgaan voor de Rekenkamerfunctie.
De commissie vergadert circa vier tot zes keer per jaar.

Contact

De auditcommissie is bereikbaar via griffier@alblasserdam.nl