Gemeenteraad

Naam: Gemeenteraad

19 zetels

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad benoemt de wethouders, die samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders vormen.

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleert het college van burgemeester en wethouders.
In Alblasserdam bestaat de raad uit 6 fracties (politieke partijen), met in totaal 19 raadsleden. Een overzicht van de fracties staat hiernaast. 

Iedere vier jaar worden de leden van de gemeenteraad gekozen door de inwoners van Alblasserdam. De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen staan in maart 2026 gepland.