Raadsgriffie

Naam: Raadsgriffie

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad en de individuele raadsleden bij de uitvoering van hun taken. De werkzaamheden bestaan uit advisering en administratieve, procesmatige en inhoudelijke ondersteuning.

 

Contact

De raadsgriffie is te bereiken via telefoonnummer 14078 of e-mail griffier@alblasserdam.nl.

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens