Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad Alblasserdam, 22 februari 2022 19:30:00

Algemene vergader informatie

Aanwezig bij deze openbare raadsvergadering: de raadsleden de heren Ramon Pardo Kruidenier (D66), Jacco Schook (D66), Arjan Dekker (VVD), Herman Verweij (VVD), Stavros Barzas (VVD), Orhan Yilmaz (PvdA), Haci Erdogan (PvdA), Wim van Krimpen (PvdA), René Zonnebeld (PvdA), Harrold van Vliet (SGP), Jan Mark ten Hove (SGP), Jaco Brand (SGP), Albert Brasser (SGP), Corné van Werkhoven (SGP), Jako Sterrenburg (CU), Bas Romeijn (CU), Arie van 't Zelfde (CDA) en mevrouw Margreet de Deugd (CDA).

Afwezig: Arco Strop (CDA) en raadsgriffier mevrouw I.M. (Ingrid) de Gruijter.

Aanwezig: portefeuillehouders de heren C.W.M. (Kees) Jongmans en A. (Arjan) Kraijo.

Griffier: mevrouw P.A. Paulides-Ruidenberg (wnd.raadsgriffier).

Verslaglegging: mevrouw A.M. Bode-Huizer (plv. raadsgriffier).

Voorzitter: burgemeester de heer J.G.A. Paans.

Datum:
22 feb. 2022, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen